Niezbędne dane

W celu wykonania projektu więźby należy dostarczyć następujące dane projektowe:

1) rzut ścian nośnych ostatniej kondygnacji,

2) przekroje poprzeczne,

3) rzut połaci dachu,

oraz podać lokalizację obiektu i termin realizacji wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi w celu uzyskania informacji zwrotnej.

W przypdku braku powyższych rysunków należy przedstawić nastepujące dane:

1) wymiary podstawowe (szerokość, długość, kąt pochylenia połaci dachu, grubość ściany i ewentualnie ocieplenia),

2) rodzaj i przeznaczenie poddasza ( użytkowe/nieużytkowe),

3) typ dachu (dwuspadowy, kopertowy, mansardowy itp.),

4) rodzaj pokrycia (dachówka ceramiczna, blachodachówka, eurofala itp.),

5) wymiary okapów.

Na podstawie tych danych przedstawimy Państwu propozycję konstrukcji dachu oraz jego wycenę. Projekty można przesłać drogą elektroniczną w formacie DXF lub JPG. Można również przesłać listownie do nas ksero lub oryginał projektu, który po wykonaniu odeślemy.Wróć