Jak dobrać rozmiar rynny

O wyborze właściwego systemu rynnowego decydują względy estetyczne i praktyczne. W pierwszej kolejności należy upewnić się czy wybrany system jest w stanie odprowadzić wodę deszczową z dachu budynku. Aby się o tym przekonać należy obliczyć efektywną powierzchnię dachową (EPD) domu przeznaczonego do orynnowania. Budynki o dachach płaskich lub pochylonych mniej niż 10° mają efektywną powierzchnię dachową równą powierzchni dachu. Efektywną powierzchnię dachową domów o dachach spadzistych oblicza się według wzoru:

EPD = (H/2+W) x L gdzie:

EPD – efektywna powierzchnia dachowa
H – wysokość samego dachu W – połowa szerokości budynku
L – długość budynku

EPD

Uwaga. Wylot zamontowany centralnie (na środku rynny) powoduje zwiększenie wydajności systemów nawet o 90%.

żródło Marley Polska

Przykłady najbardziej standardowych rozwiązań.

System rynnowy 100/80 odpowiedni system do odwodnień małych daszków. Zastosowanie systemów rynnowy do balkonów, altanki, małe budynki gospodarcze.

System rynnowy 125/100 jest standardowym systemem rynnowym przeznaczonym do budynków domów jednorodzinnych.

Opcja 125/80 jest odpowiednia do domów przy których nie uwzględnia się dużych nieczystości takich jak liście.

System rynnowy 150/100 jest system rynnowym odpowiednim do budynków przemysłowych, inwentarskich i wszędzie tam gdzie będzie długi ciąg rynien. Wersja na rurę 120 jest wskazana w momencie budynków wysości ok. 6-7 m.

System rynnowy 190/120 jest system rynnowym typowo przemysłowym odpowiednim do hal, bloków mieszkalnych w których przy dużych powierzchniach jest mały spadek. Opcja na rure 120 jest sprawą indywidualna i dostosowaną tylko i wyłącznie do powierzchni dachu

Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie na budynkach wszystkich typów różnych systemów rynnowy za pomocą trójników przy pomocy których łączymy ze sobą dwie różne średnice rur. Takie rozwiązanie pozwala nam na zmniejszenie kosztu orynnowania.Wróć